בוני התיכון (פרוייקטים) 2006 בע"מ

פרטים

שם
בוני התיכון (פרוייקטים) 2006 בע"מ
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

2 תאונות, 2 הרוגים.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-04-23 הפסקת עבודה בעקבות תאונת מוות צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 128514; אשכול לוי 95-91 קריית אונו