בטחיש סאמר

פרטים

שם
בטחיש סאמר
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-06-08 לקוי בטיחות רבים ומינוי מנלה עבודה צו בטיחות מס' צו 131395; בית מגורים סאמר סלימאן בטחיש- מגרש 1291/1- מג'דל שמס