טמבור בע"מ (אתר עכו דרום)

פרטים

שם
טמבור בע"מ (אתר עכו דרום)
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.