גבאי בניה- ביצוע והנדסה בע"מ

פרטים

שם
גבאי בניה- ביצוע והנדסה בע"מ
מספר ח.פ.
510812019
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510812019

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.