א. ש. מקייטן בע"מ- קבלנים לבניין ופיתוח

פרטים

שם
א. ש. מקייטן בע"מ- קבלנים לבניין ופיתוח
מספר ח.פ.
513758763
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 513758763

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-08-08 הפסקת עבודה בגין תאונה קשה צו סגירה צו 133864