כיבוי והצלה

פרטים

שם
כיבוי והצלה
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 3 הרוגים.