מפעל תע"ש

פרטים

שם
מפעל תע"ש
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג ו-2 פצועים.