דלנור הנדסה ופרויקטים בע"מ

פרטים

שם
דלנור הנדסה ופרויקטים בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514610252

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-03-07 סעיף ההפרה: ניהול פנקס הדרכה לפי תקנה 6 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999 עיצום כספי מס' העיצום 950; סכום: 35380.0 ש"ח; באר שבע ארלוזורוב 15
מינהל הבטיחות 2018-03-06 צו הפסקת עבודה צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 63384; באר שבע שכונת ג בניית מבנה מגורים