אולם אירועים "קדמא"

פרטים

שם
אולם אירועים "קדמא"
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.