הרים ירוקים אנרגיה נקייה בע"מ

פרטים

שם
הרים ירוקים אנרגיה נקייה בע"מ
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-09-04 צו להפסקת עבודה בעקבות תאונת עבודה צו סגירה מס' צו 135371; תוספת מרפסות וממ"דים ברח' לוי אשכול 35 - 37 - קרית אונו