ת.מ הנדסה בינוי ופיתוח בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
ת.מ הנדסה בינוי ופיתוח בע"מ
מספר ח.פ.
513659532
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 513659532

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-09-06 חשמל צו בטיחות מס' צו 135524; מפעל קניאל שדרות יהלום 20- קריית גת