ח.מ. אבו שולדום עבודות עפר- בניה והנחת כבלים וצנרת בע"מ

פרטים

שם
ח.מ. אבו שולדום עבודות עפר- בניה והנחת כבלים וצנרת בע"מ
מספר ח.פ.
512264284
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512264284

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-09-03 אי ביצוע הדרכות בטיחות צו בטיחות מס' צו 135322; הנחת קו סיב אופטי עבור פרטנר