צחי לוינשטין ייזום ובניה בע"מ

פרטים

שם
צחי לוינשטין ייזום ובניה בע"מ
מספר ח.פ.
511783409
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511783409

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 3 פצועים.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-09-03 אתר בנייה בו נמצאו צבר של ליקויי בטיחות בתחומים שונים המעידים על אקלים בטיחותי מסוכן ואי ציות להוראות הבטיחות .- צו בטיחות מס' צו 135197; בניין מגורים מנדלשטאם 25 תל אביב