קו מור חברה לבניה בע"מ

פרטים

שם
קו מור חברה לבניה בע"מ
מספר ח.פ.
511069601
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511069601

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-09-14 פירוק של פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי צו בטיחות מס' צו 135797; פרויקט טעמן נדל"ן 101 בניית 136 יח"ד מורשת מודיעין