י. מ. פרז חברה לבניין בע"מ

פרטים

שם
י. מ. פרז חברה לבניין בע"מ
מספר ח.פ.
514263193
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514263193

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-10-30 בעקבות תאונת מוות באתר צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 136894: בניין מגורים הגינה 10 רמת השרון