אוליצקי תשתיות בע"מ

פרטים

שם
אוליצקי תשתיות בע"מ
מספר ח.פ.
510564628
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510564628

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-10-09 הפסקת עבודה בגין תאונה- עבודות פיתוח וסלילה באשקלון צו בטיחות מס' צו 66421