אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ
מספר ח.פ.
510783335
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510783335

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-11-26 תאונת מוות צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 138120; תחנת משנה עבור חברת חשמל, פארן