אחמד חסן תשתית ופיתוח בע"מ

פרטים

שם
אחמד חסן תשתית ופיתוח בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 513344622

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-06-21 סעיף ההפרה: מסירת הודעה מיידית למפקח העבודה האזורי על כך שמנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו, מסירת פרטיו של מנהל העבודה שנתמנה במקומו, ורישום שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה בפנקס הכללי, לפי תקנה 2(ג) לתקנות עבודות בניה עיצום כספי מס' עיצום 2015; סכום: 20220 ש"ח; הר כרמי א- 1 , גבעת רם, כרמיאל
מינהל הבטיחות 2018-06-21 סעיף ההפרה: מבצע הבנייה לא הודיע על כך שמנהל עבודה הפסיק לשמש בתפקידו ולא מינה מנהל עבודה אחר במקומו עיצום כספי מס' עיצום 2015; סכום: 20220 ש"ח; עבודות עפר, הר כרמי א-1, כרמיאל
מינהל הבטיחות 2018-02-11 הפסקת עבודה בגין תאונה צו בטיחות מס' צו 62986; עבודות עפר- הר כרמי א-1- גבעת רם- כרמיאל
מינהל הבטיחות 2018-02-09 תאונה צו סגירה עבודות עפר- הר כרמי א-1- גבעת רם- כרמיאל