יורם נסימי- משק חקלאי

פרטים

שם
יורם נסימי- משק חקלאי
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.