א. מסילתי בע"מ

פרטים

שם
א. מסילתי בע"מ
מספר ח.פ.
512829524
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512829524

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-02-05 התהפכות משאית צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 62901; הקמת מבנה תעשיה- במגרש 30 בא.ת. כפר סבא