מפעל 'גבי שיווק מוצרי נוי'

פרטים

שם
מפעל 'גבי שיווק מוצרי נוי'
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.