כ.נ. בנייה בתנופה בע"מ

פרטים

שם
כ.נ. בנייה בתנופה בע"מ
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.