צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ

פרטים

שם
צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ
מספר ח.פ.
515668077
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 515668077

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2024-01-16 אחר צו בטיחות צו מס' 140075; תירוש 8- רמת השרון
מינהל הבטיחות 2024-01-16 אחר צו בטיחות מס' צו 140074; תירוש 8- רמת השרון
מינהל הבטיחות 2024-01-16 אחר צו בטיחות מס' צו 140074; תירוש 8- רמת השרון