ש. דורפברגר בע"מ

פרטים

שם
ש. דורפברגר בע"מ
מספר ח.פ.
513023382
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
4377 01/01/1970 הסנה 11 , חיפה, כתובת: הסנה מס 11 חיפה 3477213 מסירת הודעה למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, בדבר שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה ורישום שמו ומענו של מנהל העבודה בפנקס הכללי, לפי תקנה 2(ב) לתקנות עבודות בניה 20,220.00 ₪ נדחתה