גורון דאוד (לפי אתר מינהל הבטיחות)

פרטים

שם
גורון דאוד (לפי אתר מינהל הבטיחות)
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.