חיים מיכאלוביץ ניהול ביצוע יזמות בע"מ

פרטים

שם
חיים מיכאלוביץ ניהול ביצוע יזמות בע"מ
מספר ח.פ.
514748755
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
17350 30/10/2023 מודליאני 12 תל אביב איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. 28,860.00 ₪ הפחתה