בן שלום יהושע לדיור בנין והשקעות בעמ

פרטים

שם
בן שלום יהושע לדיור בנין והשקעות בעמ
מספר ח.פ.
510710288
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
18572 29/10/2023 רח' נגבה 26 תל אביב עריכת בדיקה של כל השרשרות, חבלים ואבזרי הרמה שבשימוש על ידי בודק מוסמך, לפי סעיף 75 לפקודת הבטיחות בעבודה. ) מספר פרט 34 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 28,860.00 ₪ הפחתה