בוקרה שלמה בניה ופיתוח בע"מ

פרטים

שם
בוקרה שלמה בניה ופיתוח בע"מ
מספר ח.פ.
512118308
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
19971 29/10/2023 אברהם יפה 5 , חולון פריט 36 לחלק ג' בתוספת השנייה בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה עריכת בדיקה של מכונת הרמה על ידי בודק מוסמך, לפי סעיף 81 לפקודת הבטיחות בעבודה 28,860.00 ₪ הפחתה