ארז אלונים בנדסה בע"מ

פרטים

שם
ארז אלונים בנדסה בע"מ
מספר ח.פ.
516442803
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
18050 25/10/2023 זוהר בפארק באר שבע איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. 76,960.00 ₪ נדחתה
18049 29/10/2023 זוהר בפארק באר שבע קיום הוראות צו שיפור שניתן לפי סעיף 8 א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה. ) מספר פרט 43 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017( 28,860.00 ₪ הפחתה