ג מ סדן חברה לבניה ניהול וייזום בעמ

פרטים

שם
ג מ סדן חברה לבניה ניהול וייזום בעמ
מספר ח.פ.
514027200
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
20889 24/10/2023 מפגש רחובות גולדה מאיר לוי אשכול מורשת מודיעין איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. 38,480.00 ₪