ר.מ. רחמני עבודות עפר בע"מ

פרטים

שם
ר.מ. רחמני עבודות עפר בע"מ
מספר ח.פ.
514987098
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
20631 22/10/2023 ביג סנטר 26 , דרך בן גוריון, עפולה איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. 76,960.00 ₪ נדחתה