קבוצת אנרום-מרפסות תלויות בע"מ

פרטים

שם
קבוצת אנרום-מרפסות תלויות בע"מ
מספר ח.פ.
515792299
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
20811 09/10/2023 הטייסים 36 נס ציונה מסירת הודעה מיידית למפקח העבודה האזורי על כך שמנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו, מסירת פרטיו של מנהל העבודה שנתמנה במקומו, ורישום שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה בפנקס הכללי, לפי תקנה 2 )ג( לתקנות עבודות בניה. ) מספר פרט 34 בחלק ב' בתוספת השנייה לחוק להגברת 21,990.00 ₪
20812 09/10/2023 הטייסים 36 נס ציונה פריט 36 לחלק ג' בתוספת השנייה בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה עריכת בדיקה של מכונת הרמה על ידי בודק מוסמך, לפי סעיף 81 לפקודת הבטיחות בעבודה 38,480.00 ₪