תוספת בנייה לבית משפחת חאג' יחיא בטייבה

פרטים

שם
תוספת בנייה לבית משפחת חאג' יחיא בטייבה
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.