קן התור הנדסה ובנין בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
קן התור הנדסה ובנין בע"מ
מספר ח.פ.
511817215
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.