וולקאם מבצע סיני בת ים בע"מ

פרטים

שם
וולקאם מבצע סיני בת ים בע"מ
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג ופצוע.