שלמה קופמן חברה לקבלנות בניין ולהשקעות בע"מ

פרטים

שם
שלמה קופמן חברה לקבלנות בניין ולהשקעות בע"מ
מספר ח.פ.
510567134
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510567134

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.