אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ

פרטים

שם
אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 515035871

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-09-02 תאונת מוות צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 65998; הקמת נמל חיפה חדש - נמל המפרץ