שותפות אשטרום – שפיר הקמת נמל חדש בע"מ

פרטים

שם
שותפות אשטרום – שפיר הקמת נמל חדש בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.