אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ

פרטים

שם
אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 515035871

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-09-02 תאונת מוות צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 65998; הקמת נמל חיפה חדש - נמל המפרץ