מ. מיכאלי הנדסה בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
מ. מיכאלי הנדסה בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 514495415

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-05-30 הפסקת עבודה בגין תאונה צו סגירה מס' צו 64575; פרויקט חיים חדשים- בסיס קציעות