מ. מיכאלי הנדסה בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
מ. מיכאלי הנדסה בע"מ
מספר ח.פ.
514495415
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514495415

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-05-30 הפסקת עבודה בגין תאונה צו סגירה מס' צו 64575; פרויקט חיים חדשים- בסיס קציעות