קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

פרטים

שם
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
מספר ח.פ.
520033309
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 520033309

מעורבות בתאונות

2 תאונות, 2 הרוגים.