פנורמה הצפון חברה לבניה בע"מ

פרטים

שם
פנורמה הצפון חברה לבניה בע"מ
מספר ח.פ.
511185480
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511185480

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-02-28 תאונה צו בטיחות, צו סגירה צו מס' 63264; מבצע דקל 11 פתח תקווה
מינהל הבטיחות 2018-02-28 לא ננקטו אמצעים למניעת נפילת חפצים או כלים - בביצוע עבודות בגובה העולה על 2 מטרים צו בטיחות מס' צו 63266; מבצע דקל 11 פתח תקווה
מינהל הבטיחות 2018-02-28 עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן צו בטיחות מס' צו 63279; מבצע דקל 11 פתח תקווה
מינהל הבטיחות 2018-02-28 עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן צו בטיחות מס' צו 63280; מבצע דקל 11 פתח תקווה