גיל אריש - תשתיות מים וביוב בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
גיל אריש - תשתיות מים וביוב בע"מ
מספר ח.פ.
514471382
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514471382

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-02-26 צו בטיחות מס' צו 63238; בניית ממגורה- מכון תערובות צמח עמק הירדן
מינהל הבטיחות 2018-02-22 תאונה צו סגירה בניית ממגורה- מכון תערובות צמח עמק הירדן