גזית הנדסה

פרטים

שם
גזית הנדסה
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.