אחים משהור בנין ופיתוח בע"מ

פרטים

שם
אחים משהור בנין ופיתוח בע"מ
מספר ח.פ.
513306944
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 513306944

מעורבות בתאונות

3 תאונות, הרוג ו-2 פצועים.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-12-13 הפסקת עבודה בגין תאונה צו סגירה מס' צו 67475; מודיעין- נחליאלי בסלילה (ציפורים)