שינדלר נחושתן מעליות בע"מ

פרטים

שם
שינדלר נחושתן מעליות בע"מ
מספר ח.פ.
511984619
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511984619

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.