מפעל שושני את וינשטיין

פרטים

שם
מפעל שושני את וינשטיין
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.