יצחק עפר חב' לבניין ופיתוח בע"מ

פרטים

שם
יצחק עפר חב' לבניין ופיתוח בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 510917677

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.