יצחק עפר חב' לבניין ופיתוח בע"מ

פרטים

שם
יצחק עפר חב' לבניין ופיתוח בע"מ
מספר ח.פ.
510917677
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510917677

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.