ג.א. מהנדסי ההצפון וחיפה בעמ

פרטים

שם
ג.א. מהנדסי ההצפון וחיפה בעמ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.