ג.א. מהנדסי הצפון וחיפה בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
ג.א. מהנדסי הצפון וחיפה בע"מ
מספר ח.פ.
511141608
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511141608

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.