ד.חייק חברה לבניין בע"מ

פרטים

שם
ד.חייק חברה לבניין בע"מ
מספר ח.פ.
511394744
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511394744

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.