ברעד חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
ברעד חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ
מספר ח.פ.
520039363
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 520039363

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.