צו בטיחות מספר 100,014

מספר צו
100014
תאריך מתן צו
24/02/2021
שם אתר/מפעיל
עבודות התאמה להקמת מרכז רפואי חדש מכבי וולפסון 4 נהריה
יישוב
נהרייה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודת ההריסה התבצעה ללא תכנית עבודה מפורטת
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
ביצוע הריסה / 128.(א)